Šeimos biudžeto planavimas

            Be jau minėtojo voko metodo, verta aptarti kaip efektyviausiai panaudoti mažą biudžetą, kada kas mėnesį gaunamos pajamos yra arba nepastovios, arba gana žemos, o išlaidas sunku reguliuoti.

            Iš pirmo žvilgsnio, mažo biudžeto planavimas gali pasirodyti panašus į biudžeto voke metodą. Vis tik, skirtumų yra. Pirmiausia, nusprendę jog savo finansus tvarkysite pagal šį metodą, turite atsidaryti bent dvi sąskaitas. Vienoje jų turėtumėte laikyti pragyvenimui skirtą būtiną pinigų sumą (ją sužinosite atidžiai peržiūrėję bent mėnesio išlaidas, suskaičiavę, kiek išleidote pinigų tikrai būtiniems dalykams, o kiek jų buvo iššvaistyta veltui). Čia laikykite pinigus nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui etc.

            Antrojoje sąskaitoje turėtumėte kaupti lėšas nenumatytoms išlaidoms. Geriausia, jei į šią sąskaitą pavyksta kas mėnesį atidėti bent dešimtadalį turimų lėšų. Aišku, ne visada pavyksta sukaupti reikiamą sumą, todėl galite būti tikri, jog reikiamu metu greita paskola internetu jums gali teikti reikiamą pagalbą. Dar gi, antrojoje sąskaitoje kaupiamus pinigus saugokite ne tik „juodai dienai“, bet ir pramogoms, kelionėms, žaislams, knygoms, spektakliams ar koncertams.

            Taigi, pagrindinis skirtumas tarp biudžeto voke metodo ir šio yra tas, kad antrojoje sąskaitoje kaupiami pinigai nėra taip giežtai kontroliuojami. Tiesa, finansiniai pokyčiai gali priversti jus ir šiose sąskaitose kaupiamą pinigų sumą keisti – mažėjant pajamoms, trauksis ir pirmojoje ir antrojoje sąskaitoje laikomų pinigų suma.

            Dar vienas svarbus dalykas, kurio kiekvienas turėtų nepamiršti – niekada nepalikite abiejų sąskaitų tuščių, stenkitės turėti bent kokį rezervą, kitaip, atsiradus bet kokiems sunkumams, neturėsite jokios kitos išeities, kaip tik kreiptis į paskolas teikiančias įmones, kad jums būtų suteikta greita paskola internetu ar net ilgalaikė paskola.

            Todėl jei yra galimybė, turėkite ir trečiąją sąskaitą, kurioje būtų pinigai ne sunkesniems gyvenimo momentams ar pramogoms, bet būtent ekstremalioms situacijoms spręsti. Juk nė vienas neplanuoja, jog rytoj užsidegs namas, pradings automobilis ar suges skalbimo mašina. Todėl iškilus tokiam sunkumui norėsite turėti atsargą, kuria galėtumėte finansuoti kilusias išlaidas.

            Aišku, jei tokios galimybės nėra, pernelyg nerimauti neverta. Jei jūsų gaunamos pajamos yra pastovios, o kitų didelių įsiskolinimų neturite, visada galite užpildyti paraišką, jog greita paskola internetu jums būtų suteikta kuo skubiau.

PaskolosJums.lt

Ilgalaikės paskolos ir hipoteka

Jeigu esate kreipęsi į kreditus teikiančias įmones, žinote, jog vienas dažniausių reikalavimų jums – aukštas kreditingumo rodiklis ir užstatas. Tokiu būdu užtikrinama, kad ilgalaikes paskolos sąlygos bus tinkamai vykdomos. Vis tik. Kas ta hipoteka, arba užstatas ir koks jis gali būti?

            Hipoteka – tai kredito gavėjo turimo turto įkeitimas, siekiant užtikrinti tinkamą įsipareigojimų vykdymą. Tiesa, jei įmokas mokate laiku, įkeisto turto nuosavybės teisės jums ir lieka – niekas į jį nesikėsina. Tiesa, jei įsiskolinimo grąžinti nesugebate (atsiranda nenumatytų sunkumų, o sutarties sąlygų keisti nebegalite, kreditoriai nebegali ilgiau laukti nustatytų įmokų), kreditoriui suteikiama galimybė įkeistą turtą varžytinėse parduoti ir taip atgauti savo investiciją.

            Kokios gali būti hipotekos rūšys? Lietuvos Respublikos hipotekos įstatyme yra nurodoma, jog hipoteka gali būti:

            Paprastoji. Šiuo atveju kalbame apie skolininko turto įkeitimą, siekiant pasinaudoti, kad ir ilgalaikes paskolos nauda.

            Jungtinė. Čia yra įkeičiami keli turimi skolininko turto objektai. Jei įsipareigojimai nėra tinkamai vykdomi ir atsiranda būtinybė įkeistą turtą varžytinėse parduoti, jo savininkas pats gali nustatyti objektų pardavimo eilę.

            Svetimo turto. Kito asmens (laiduotojo) turtas yra įkeičiamas, užtikrinant efektyvų sutarties sąlygų vykdymą. Jei skola nėra mokama, kreditoriai gali susigrąžinti investuotą sumą, o laiduotojas – reikalauti iš skolininko padengti išlaidas.

            Maksimalioji. Tai ne ilgiau nei penkerius metus galiojanti hipoteka, kada abi šalys susitaria dėl maksimalios įsipareigojimų apsaugos turimu turtu.

            Bendroji. Skolininkas užtikrina savo įsipareigojimų vykdymą daugiau nei vienu turimu nekilnojamojo turto objektu. Juos dar kartą įkeisti galima tik pasibaigus galiojančiai hipotekai, kitaip sakant, jei ilgalaikes paskolos vartotojas įkeičia savo turtą, tai dar kartą gali padaryti tik grąžinęs pirmąjį įsiskolinimą arba naudodamasis paskola, kuriai nereikalinga hipoteka.

            Sąlyginė. Ji galioja tik nuo sutartyje numatyto laiko, iki aiškiai nurodytos sąlygos bus įvykdytos. Tiesa, šios rūšies hipoteka gali būti keičiama tiek vienos, tiek kitos šalies pageidavimu.

            Taigi, prieš pasinaudodami ilgalaikes paskolos pasiūlymu, turite gerai atkreipti dėmesį, ar nereikės savo įsipareigojimų vykdymo tvirtinti įkeičiant turtą. Aišku, toks „saugiklis“ jums neturėtų rūpėti, jei esate tikras, jog numatytus įsipareigojimus gebėsite vykdyti laiku.

PaskolosJums.lt

Ilgalaikės paskolos ir jų mokslinis vertinimas

            Visiems gerai žinoma, kad Lietuvoje kaip ir kitose Baltijos regiono valstybėse nuo 2000 iki pat 2007 metų kreditai privačiam sektoriui, verslo atstovams buvo suteikiami itin dažnai. Tiesa, toks spartus kreditų augimas vėliau iššaukė ekonominę krizę. Todėl dabar ilgalaikes paskolos, kaip ir kiti kreditai, yra teikiami itin atsakingai.

            Mokslininkai ėmėsi nustatinėti, kada rinka yra tvari, deranti su visa ekonomikos raida. Tuo pačiu buvo nustatoma ir kada kredito augimas yra perteklinis. Pačia bendriausia prasme „perteklius“ yra fiksuojamas, kai pradedama suteikti paskola rizikingiems projektams. Todėl ir prieš nuspręsdami, jog ilgalaikes paskolos jums tikrai reikia, turėtumėte apmąstyti ir jos grąžinimo galimybes, mat rizikuodami ne tik galite pažeisti sutarties sąlygas, nevykdyti įsipareigojimų, bet ir kenkti bendrajai ekonomikai.

            Įdomu yra ir tai, kad paskolų teikimas bei palūkanų normos kaita priklauso nuo bendrojo vidaus produkto, infliacijos ir kitų valstybiniu mastu svarbių rodiklių. Dar yra pastebima, kad ne visada rizikingi projektai, skolinimasis jiems yra vertinami kaip neigiami dalykai. Kada valstybė puikiai prisitaiko prie naujų rinkos ekonomikos sąlygų, o joje veikiančios įmonės geba reaguoti į tarptautinius ekonominius veiksnius, galima pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiama nauda ir investuoti į naujus, rizikingesnius, o tuo pačiu ir pelningesnius projektus.

            Pabaigai norime pateikti ir džiuginančių faktų: mokslininkai nustatė, kad Lietuva yra vienintelė Baltijos regiono valstybė, kuriai šiuo metu negresia perteklinis kredito augimas, vadinasi, šiuo metu galiojantys teisės aktai puikiai kontroliuoja tiek paskolas teikiančius, tiek norinčius jas gauti. Žinoma, jei nusprendėte pasinaudoti paskola, neturėtumėte visos atsakomybės „permesti“ kitiems. Pirmiausia, patys turite gerai apsvarstyti, ar ji yra reikalinga, kiek gauti pinigai pagerins situaciją ir ar vėliau pajėgsite mokėti įmokas laiku. Jei abejojate, pasikonsultuokite su kreditus teikiančios įmonės atstovais, paanalizuokite asmeninius finansus, įvertinkite perspektyvas. Juk tik nuosekli analizė, planavimas gali užtikrinti jūsų gerovę.

            Taigi, mokslininkai šiuo metu prognozuoja šviesią ateitį, todėl jei norite investuoti į naujas sritis, galite apsvarstyti ir skolinimosi galimybę.

PaskolosJums.lt

Taupumas ir skolinimas – suderinami?

            Klausimas, kaip gyventi geriau, dažnai iškyla kiekvieno žmogaus sąmonėje. Deja, dažnas jį ignoruoja. O veltui. Nors yra daug receptų, patarimų, kaip pasiekti laimę, nepriklausomybę, siūlome atkreipti dėmesį į šiuos du svarbius dalykus: taupymą ir skolinimąsi.

            Taupymas – tai bandymas išleisti kuo mažiau pinigų, atsisakant nebūtinų prekių ir paslaugų, ribojant pirkiniams skirtą sumą. Aišku, perdėtas taupumas apsunkina gyvenimą, mat galite pradėti neteisingai vertinti savo poreikius ir susitelkti tik į gyvybiškai svarbių daiktų pirkimą. Įdomu, kad lengviausia taupyti tada, kai yra aiškiai užsibrėžiama, kam bus skirta sutaupyta suma. Pavyzdžiui, nusprendę įsigyti automobilį, galite būti priversti susiveržti diržus ilgam. Aišku, yra ir alternatyva – ilgalaikes paskolos padeda išvengti šio varginančio proceso.

            Dar daugiau, turėdami santaupų, užtikrinate savo finansinį saugumą, mat įvykus asmeninei nelaimei, galėsite be didesnio vargo padengti atsiradusias išlaidas. Tai itin svarbu, kada reikia pirkti medikamentus, pakeisti sugedusį buities prietaisą, ar sutaisyti automobilį. Žinoma, kaupti pinigus gali tik tie, kurių pajamos yra pakankamai didelės. Na, o ką daryti tiems, kuriems sunkiau sekasi? Per daug nerimauti nereikia. Ilgalaikes paskolos padeda patenkinti kilusius poreikius. Svarbu, kad finansiniai prioritetai būtų tinkamai nustatyti.

            Jei vis dar ramybės neduoda klausimas apie taupymą, turėtumėte suvokti, kad sumą, kurią ketinate per mėnesį sutaupyti, turėtumėte atidėti jau pačioje pradžioje, o ne mėnesio pabaigoje. Turbūt esate pastebėję, kad mėnesio pabaigoje piniginė, kad ir kokia pilna būtų buvusi, ištuštėja. Panašiai turėtumėte elgtis ir vykdydami ilgalaikes paskolos įsipareigojimus: vos tik gavę atlyginimą atidėkite reikiamą sumą. Tik taip galėsite būti ramūs, kad gebėsite sumokėti nustatytą sumos dalį.

            Taupymas ir skolinimasis yra panašūs ir tada, kai kalbame apie jais siekiamus tikslus: taupome, kai norime „atsidėti juodai dienai“, skolinamės, kai ta baisi diena mus užklumpa nepasiruošusius; kai vieni taupo atostogoms, kiti joms pasiskolina ir vėliau, nesukdami sau galvos grąžina nurodytą sumą. Taigi, du svarbiausi tikslai, kurių žmonės siekia – gyvenimo sąlygų gerinimas, malonumo siekis ir bandymas spręsti kilusias problemas.

PaskolosJums.lt

Verslumo pagrindai: ilgalaikes paskolos ir reklamos galimybės

Marketingo specialistai žino, kad produkto sėkmė yra tiesiogiai susijusi su jo reklama. Todėl planuodami reklamos kampaniją turite atkreipti dėmesį tiek į turimą biudžetą, tiek į pačią kūrybinę idėją, kurią perteiksite vartotojams savo reklamine žinute. Verta prisiminti, kad bet kokiomis priemonėmis perduodama reklamos žinutė ar pranešimas yra sudarytas iš dviejų lygmenų: pirmąjį sudaro žodžiai, tekstinė informaciją, o antrąjį – pranešimo sukeliamas bendrasis įspūdis, kuris lieka kiekvienam tikslinės auditorijos nariui. Štai dėl to reklama – tai ne tik vaizdas ar garsas, tai emocija, kuri patraukia, pradžiugina, įtikina. To siekia ir visi reklamos specialistai, todėl kartais verta pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiama nauda, kuri padės kurti taip reikiamą komunikaciją tarp produkto pardavėjo ir gavėjo.

            Aišku, norint parengti kūrybingą, o tuo pačiu ir sėkmingą reklamos idėją, neužtenka sugalvoti kaip reklamuotis, reikia išsiaiškinti ir konkurentų stipriąsias, silpnąsias puses, auditorijos savybes. Stebėdami konkurentų reklamą, veiklą, atkreipkite dėmesį į siekimo ir apibrėžimo lygmenį, interpretavimo ir numatymo lygmenį. Tai reiškia, kad turite suvokti, ką konkurentas nori pasiekti savo skleidžiama žinute, kaip ją supranta visuomenė ir kiek galima pasikliauti reklamine komunikacija. Tai labai sunki užduotis? Ilgalaikes paskolos suteiks galimybę šią naštą perduoti tiems, kurie geriau išmano tokius dalykus.

            Nors čia daugiausia kalbėta apie reklamos naudą, turite suvokti, kad ji tiesiogiai susijusi su verslumu – gebėjimu numatyti ko, kiek, kaip, kada, kodėl reikia žmonėms. Vadinasi, tik išsiaiškinę, kokie yra jūsų klientų poreikiai patys galite pradėti formuluoti ir savo misiją, viziją, tikslus, kurti ilgalaikius ar trumpalaikius planus. Svarbiausia, kad vartotojas apie jus sužinotų pirmiau nei apie konkurentą, būtų nusiteikęs palankiai ir siektų tolesnio bendradarbiavimo. Tai reiškia, kad kito nuomonė turi būti išklausoma, į ją reikia reaguoti ir nebijoti pripažinti suklydus.

            Na, ir pabaigai. Ilgalaikes paskolos savaime neteikia jokios naudos – tai tik pinigai, daug svarbiau kaip juos sugebėsite panaudoti ir kiek jų panauda teiks tolesnės naudos. Štai dėl to ilgalaikes paskolos yra puikus verslo plėtros būdas tiems, kurie moka planuoti savo veiklą, įsiklauso į klientų poreikius, reaguoja į konkurentų siunčiamą žinutę ir išmano savo sritį.

PaskolosJums.lt

Paramos ir paskolos

Šiomis dienomis vis dar daug yra kalbama apie Europos Sąjungos teikiamas paramas. Jomis naudojasi tiek verslininkai, tiek visuomeninės įstaigos, tiek švietimo darbuotojai ar kaimo bendrijos… Rodos, tik sugalvok projektą, pateik jį ir pinigėliai atplauks į kišenę. Deja. Viskas daug sudėtingiau. Aišku, tai supranta kiekvienas, kuris yra realiai kreipęsis dėl Europos Sąjungos paramos. Pakalbėkime apie šios paramos naudą verslui ir kylančius sunkumus.

            Sakykime, nusprendėte užsiimti kaimo turizmu: statysite seniesiems lietuviams būdingus namelius, ūkinius pastatus, kuriuose bus galima pamatyti tradicinio ūkio narių, pabandyti pamelžti karvę, palesinti vištas ar pašerti kiaules. Idėja yra graži ir jai pritariama, tačiau gaudami paramą jūs irgi privalote investuoti pinigų. Iš kur jų gauti? Ilgalaikes paskolos gali būti jūsų naujo verslo pradžia.

            Dar daugiau, esate atsakingas už projekto įgyvendinimą, todėl turite pasirūpinti, kad pinigai būtų įsisavinami tinkamai – projektas įgyvendinamas be jokių kliūčių. Jei vertinant projektą bus nustatyta, kad pinigai panaudoti netinkamai, turėsite grąžinti visą gautą sumą. Aišku, ją jau būsite išleidę vykdydami projektą. Ką daryti? Ir vėl galite kreiptis dėl ilgalaikes paskolos, nes pinigus gausite be didesnių sunkumų, svarbu, kad turėtumėte pastovias pajamas ir jūsų nevaržytų įsiskolinimai.

            Aišku, nereikia pradėti galvoti apie teikiamas paramas kaip apie blogį – jos skirtos didinti ekonomikos augimą, plėsti socialinę ekonomiką, didinti konkurencingumą, užimtumą, kurti socialinę ir mokslinę pažangą, vykdyti socialinį teisingumą.

            Vadinasi, norėdami plėstis, galite pasidomėti, kokioms sritims yra teikiamos paramos. Svarbiausia idėja tokia: gera idėja ir neremiama turi būti naudinga, teikianti naudą. Jūs patys turite galėti ją įgyvendinti. Todėl daugiau kliaukitės savimi, na, o jei prireiks finansinės pagalbos, kreipkitės dėl ilgalaikes paskolos – geromis palūkanomis gauta finansinė paspirtis leidžia plėstis, dirbti srityje, kuri jums patiems atrodo įdomi ir naudinga. Tik tuomet finansinius įsipareigojimus vykdysite noriai, verslas klosis lengvai ir galėsite užsidirbti nemažą sumą. Taigi, tiek iš Europos Sąjungos fondų gaunamos lėšos, tiek ilgalaikes paskolos turi būti suprantamos tik kaip paspirtis, leidžianti tobulėti.

PaskolosJums.lt

Kaip ilgalaikes paskolos gali padėti skatinti pardavimus?

            Yra labai daug būdų, kaip padidinti pardavimus. Nors kai kurie yra, rodos, iki gyvo kaulo įgrisę, tačiau tikrai galima sugalvoti ir tokių, kurie sudomins klientą, paskatins išbandyti jūsų produktą ir jį įsigyti. Žinokite, ilgalaikes paskolos gali padėti spręsti ne tik finansinius rūpesčius, bet ir plėsti savo verslą, todėl lengvai gautus pinigus galite investuoti į savo verslą. Na, o kad nepasimestumėte, ir rastumėte būdą skatinti siūlomų prekių pardavimą, mes siūlome tokius dažnai pasitaikančius skatinimo variantus:

 • Pavyzdžių platinimas – tai labai dažnai kosmetikos gamintojų naudojamas būdas. Pavyzdžiui, pirkdami kremą, veido toniką ir prausiklį, gausite veido kaukės mėginį.
 • Kuponai yra naudojami skatinti viešbučių, nakvynės namų, kelionių pardavimus. Kadangi įsigydami kuponą klientai gauna ir nuolaidą, tai kartais yra naudinga net pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiamais pasiūlymais ir įsigyti kelionę per pus pigiau nei įprasta.
 • Pasiūlymai padengti išlaidas gali būti siejamas taip pat su kelionių agentūrų veikla, kada yra organizuojamos kelionės, kur „viskas įskaičiuota“. Pasinaudoję tokiu pasiūlymu žmonės gali tiksliai žinoti, kokia pinigų suma jų kelionei yra reikalinga ir esant reikalui, pasinaudoti greita paskola ar paskola internetu.
 • Pakuotės sumažinta kaina – puikus būdas uždirbti daugiau už tą patį produktą. Būtent todėl parduotuvėje pienas gali būti supiltas ne į vieno litro pakuotę, o į 0,9. Lygindami kainas su kitų gamintojų siūlomomis, manysite, kad įsigyjate pigesnį produktą.
 • Reklaminiai suvenyrai – tai tušinukai, užrašų knygelės, puodeliai, net saldainiai su firmos logotipu ar kiti mieli daikteliai. Įprastai jie yra skirti atlikti kasdienes funkcijas, pavyzdžiui, tušinuku nuolatos rašote, todėl matydami, kas ant jo parašyta – firmos pavadinimas – geriau ją įsiminsite. Todėl norėdami didinti savo įmonės žinomumą, o tuo pačiu ir paskatinti pardavimus, galite pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiama nauda ir įsigyti suvenyrų, kuriuos vėliau įteiksite savo klientams.
 • Dovanos nuolatiniams klientams yra siejamos su didžiosiomis šventėmis – Kalėdomis, gimimo diena ir t.t.
 • Ekspozicijos, demonstracijos ir degustacijos pardavimo vietose – paprastai naudingos, kada stengiatės parduoti daugiau maisto produktų, ar technikos, kuria reikia išmokti naudotis.

 

PaskolosJums.lt

Ilgalaikes paskolos ir smulkusis verslas

Kalbėdami apie smulkų ar vidutinį verslą, turime suprasti, jog tai itin svarbi kiekvienos valstybės ekonomikos dalis, todėl ne tik patys verslininkai, bet ir vyriausybė stengiasi rasti būdų, užtikrinančių dar spartesnį vystymąsi. Galima sakyti, kad smulkus ir vidutinis verslas – neatskiriama šalies ekonomikos dalis, kuri padeda spręsti užimtumo problemas, geba lanksčiau prisitaikyti prie ekonominių pasikeitimų, diegia inovacijas verslo sektoriuje, teikia paslaugas didžiosioms įmonėms ir užsiima netradiciniais verslais. Aišku, šio sektoriaus plėtrai be natūralių išteklių, materialinės techninės bazės, žmogiškojo kapitalo ir finansų veikti nepavyksta. Todėl norėdami kompensuoti kilusias problemas verslininkai ir kreipiasi dėl ilgalaikes paskolos.

            Nenuostabu, kad finansinių išteklių rūšimis ir prieinamumu labiausiai domisi tie, kurie dar tik pradeda savo verslą. Žmonės nejausdami ima savęs klausti: gal pasinaudoti greita paskola, o gal geriau ilgalaikes paskolos teikiami privalumai? Aišku, daugiausia reikėtų galvoti apie savo finansinę padėtį: jei pinigų reikia labai greitai, o juos grąžinti taip pat pajėgsite per trumpą laiką – greita paskola yra puikus pasirinkimas. Vis tik, nusprendus, jog reikalinga suma yra didesnė, verta apsvarstyti ir ilgalaikes paskolos teikiamą pastovumą, galimybę skolintis mažesnėmis palūkanomis.

            Kaip žinia, tradicinės finansavimo formos yra lengviau prieinamos didelėms įmonėms, nes smulkiojo ar vidutinio verslo kūrimo pradžioje susiduriama su užstato, aukštų palūkanų problemomis, informacijos stoka. Tokie ribojimai ir skatina ieškoti alternatyvų: gal sumažinti darbuotojų skaičių ir plėsti verslą tik pasikeitus įmonės finansinei padėčiai? O gal ieškoti naujų investuotojų ir parduoti dalį savo verslo? Tokie klausimai yra aktualūs visiems, tik ką pradėjusiems kurti savo verslą. Neabejokite savimi – jei turite genialią idėją, žinote, kaip plėsti verslą, ir vienintelė priežastis, kodėl to negalite daryti – lėšų trūkumas, kreipkitės į kreditus teikiančią įmonę ir pasinaudoję ilgalaikes paskolos teikiama pagalba, imkitės darbo.

            Aišku, turite gerai suprasti ne tik verslo sektorių, bet ir savo įmonės galimybes – jei pasiskolintos sumos negalėsite grąžinti, geriau nė nesiskolinkite. Turite būti tikri, jog skola nevargins jūsų pečių, o tik padės tobulėti ir plėstis.

PaskolosJums.lt

Kas yra tie paslaugų marketingo ypatumai? Kodėl juos reikia išmanyti?

            Jei nusprendėte pradėti savo verslą, kuriame teiksite paslaugas, o ne gaminsite fizinį produktą, tai marketingo subtilybes jums reikia išmanyti kur kas geriau. Žinokite, kad neužtenka kreiptis į marketingo specialistą. Čia svarbus ir kiekvieno darbuotojo indėlis. Net ir paslaugos vartotojas yra laikomas svarbesniu, nei kad produkto pirkėjas. Todėl ir reikia labai atidžiai formuoti paslaugų marketingo sistemą, gerai įsisavinti jos ypatumus. Kokie jie? Pirmiausia, pati paslaugų tiekimo sistema turi būti gerai parengta, tam, aišku, gali prireikti naudotis ir ilgalaikes paskolos teikiamais finansais. Dar daugiau, reikia numatyti visas paslaugos savybes, kurios gali pritraukti klientą ir paskatinti rinktis jūsų paslaugas dar ir dar kartą. Į kokias ypatybes dar reikia atkreipti dėmesį? Vienas svarbiausių dalykų: komunikacijos sunkumai.

            Norėdami kokybiškai atlikti savo darbą, turite suvokti, kokia yra paslaugų kokybės prigimtis. Kadangi paslaugas teikiate ne sau, o klientui, tai ir darbo kokybę geriausiai įvertinti gali tik jis. Juk tik tada, kai dirbsite labai gerai, žmonės manys, jog verta pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiamais finansais, kad tik pas jus apsilankytų. Aišku, paslauga yra vienalaikis procesas, todėl vieną kartą gerai atlikus savo darbą, tiek pat pastangų turite dėti ir kitą kartą.

            Nepamirškite, kad paslaugos yra aptinkamos, susijusios su patirtimi ir pasitikėjimu. Tik siekdami šių trijų elementų geriausio išpildymo, galite tikėtis ilgalaikių klientų ir klestinčio verslo. Na, o kad būtų aiškiau, kaip šie trys elementai veikia verslą, apibūdinkime kiekvieną jų išsamiau:

 • Aptinkamos savybės siejamos su vartotojų apsisprendimą lemiančiais veiksniais: paslaugos apipavidalinimu, reklama, kaina, prieinamumu. Paprastai sakant, būtent šie elementai ir paskatina žmogų trokšti to, ką siūlote. Na, o jei viską darote kaip reikia, tai noras bus toks didelis, kad ilgalaikes paskolos atrodys tik mažas žingsnelis link svajonės.
 • Patirties savybės negali būti įgyjamos per trumpą laiką. Be to, jos siejamos tiek su paslaugos tiekėju, kuris ilgainiui įgunda ir savo darbą ima atlikti vis geriau, tiek su klientu, kuris gautą paslaugą įvertina vėliau, pagal jos tinkamumą.
 • Pasitikėjimo savybės yra siejamos su reklama – kuo daugiau žmonių apie jus gerai atsilieps, tuo patikimumas jumis didės.

 

PaskolosJums.lt

Vietinė rinka ir tarptautinis verslas: galimybė ar grėsmė?

Jei nusprendėte steigti savo įmonės padalinį kitoje šalyje, susidursite ir su ten esančia valdžia, turėsite galvoti apie dirbančiųjų poreikius, klientų troškimus ir būdus juos patenkinti. Nereikia nė abejoti, kiekvienas kuriantis verslą, žino, kad teigiamas įvaizdis ir „geras“ vardas gali atnešti įmonei sėkmę ne tik savoje šalyje, bet ir tarptautinėse rinkose. Įdomu, kad norą kurti teigiamą savo įmonės įvaizdį skatina ir tokie aspektai:

 • Šalies vyriausybė gali taikyti vadinamuosius dvigubus standartus t.y. vietinės rinkos dalyviams taikomos lengvatos, o užsienio investuotojams – teisiniais veiksmais persmelkta, nuolat stebima veikla. Tai yra labai aiški priežastis, kodėl savo vardo kūrimas padeda įmonei lengviau įsitvirtinti naujoje rinkoje. Tai jūs galite padaryti ir pasinaudoję ilgalaikes paskolos teikiama finansine nauda.
 • Nepamirškite ir fakto, kad vietiniai konkurentai į jūsų teikiamus pasiūlymus gali reaguoti labai skeptiškai, esą jūs „blogi“.
 • Jei nesukursite teigiamo savo įvaizdžio, gali kilti problemų ir su vartotojų patraukimu, prekybininkų sudominimu turima produkcija.

            Aišku, nereikia išsigąsti. Lygiai kaip ir ilgalaikes paskolos, taip ir tarptautinis verslas iš pirmo žvilgsnio yra rizikingas sprendimas. Svarbu, kad prieš imdamiesi konkrečių – dažnai net ir susijusių su finansinėmis išlaidomis – sprendimų, viską gerai apsvarstytumėte.

            Todėl pateiksime dar ir keletą priežasčių, kurios gali paskatinti pradėti gamybą užsienyje:

 • Galite tikėtis užsienio vyriausybės paramos.
 • Atsižvelgiant į vietinei rinkai prieinamus šaltinius, galite sumažinti gamybos kaštus.
 • Galimybė įsitvirtinti palankioje rinkoje: esti šalių, kur yra moki rinka, vartotojų pajamos didėja, priėjimas prie finansinių išteklių yra nesudėtingas, pasinaudojus ilgalaikes paskolos teikiama finansine parama, mokamos žemos palūkanos.
 • Pažangios patirties, žinių ir techninių sugebėjimų pritaikymas.

            Taigi, čia išvardintos priežastys aiškiai rodo, kad kurti verslą tarptautinėje rinkoje nėra lengva, tiesa, privalumų yra ne mažiau nei trūkumų. Todėl jei esate energingas, ryžtingas ir nebijote daug dirbti, kad įgyvendintumėte savo svajonę – pirmyn. Juk būtent čia – naujose rinkose – atsiveria daugiausia galimybių. Na, o jei idėjoms įgyvendinti stinga pinigų – ilgalaikes paskolos padės jums dirbti mėgstamą darbą.

PaskolosJums.lt

Page 1 of 3
1 2 3