Kas yra žinių grandinė ir kaip ji veikia?

Kiekvienas puikiai žino, kad žinių poveikis vystymuisi yra tikrai reikšmingas. Juk kai yra kuriamos ar adaptuojamos žinios, tuo pačiu formuojasi ir nauji visuomenės, ekonomikos reiškiniai. Mokslininkai sutaria, kad duomenys, informacija, žinios, išmintis sudaro žinių grandinę ir yra tarpusavyje susiję tiek hierarchiniu, tiek semantiniu požiūriu. Aišku, skirtybės taip pat egzistuoja. Minėtoji žinių grandinė susiformuoja tada, kai iš skirtingų duomenų gaunama informacija, kuri individo mąstymo ir pastangų dėka perkeičiama į žinias. Pačiu aukščiausiu žinių kūrimo ir įgijimo rezultatu pelnytai laikoma išmintis. Juk būtent jos siekiame ilgus metus mokydamiesi mokykloje, universitete, gilindami gautas žinias darbe, lankydami įvairius kursus, mokymus. Dėl tos pačios priežasties nesibodime naudotis ilgalaikes paskolos teikiama finansine parama, kad galėtumėme toliau mokytis.

            Viena pagrindinių sėkmingo verslininko paslapčių turėtų būti žinios. Ne veltui ir šiuolaikiniuose vadybos ir ekonomikos modeliuose yra nurodoma, jog visuomenės vienetai, siekdami pranašumo, turėtų kurti, kaupti ir taikyti naujai įgytas žinias. Todėl plėtodami savo verslą, turite atkreipti dėmesį į darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimą įsisavinti naujas žinias. Paneigsime nusistovėjusį mitą, kad jauni darbuotojai yra prastesni už tuos, kurie turi daug patirties. Žinokite, kad jauni žmonės kur kas paprasčiau įsisavina naujoves. Todėl ir pasikeitimai darbo aplinkoje jiems bus mažiau „kenksmingi“, nei kad senyvo amžiaus patyrusiam darbuotojui. Bet kokiu atveju – dirbate su jaunais ar su vyresnio amžiaus žmonėmis – investuokite į jų žinias. Skatinkite vykti į mokymus ir konferencijas. Jei tam trūksta pinigų, ilgalaikes paskolos gali tapti puikia išeitimi. Juk tik taip savo verslą galite organizuoti efektyviai rinkos visuomenėje.

            Žinoma, mokytis turi visi – tiek įmonės vadovai, tiek žemiausios pakopos darbuotojai. Dar daugiau, turimomis žiniomis reikia išmokti dalintis. Juk taip gali gimti genealios idėjos. Kyla klausimas: kaip išklausinėti visų? Organizuokite įmonės pusryčius ar pietus. Juk maistas leidžia ne tik užsimegzti naujoms draugystėms, bet ir padeda dalintis savo idėjoms. Jei bijote, kad taip patirsite daug papildomų išlaidų, pasinaudokite ilgalaikes paskolos teikiamomis galimybėmis. Pamatysite, efektyviai dalindamiesi kilusiomis idėjomis savo pelną tikrai padidinsite.

PaskolosJums.lt

Naujos rinkos? Taip, tai tavo šansas.

            Kartais susiduriame su didžiulėmis kliūtimis. Ypač jei kalbame apie verslą. Juk čia stresinės situacijos, konkurencija, dideli lūkesčiai, o tuo pačiu ir nusivylimai yra tiesiog kasdienybė. Būtent todėl norintieji nepražūti šiame sudėtingame verslo katile, turi ieškoti besikuriančių rinkų. Jei pradėsite anksčiau nei kiti kurtis, burti klientų ratą, galėsite tapti lyderiais. Be to, nugalėję konkurenciją, galėsite protingai reguliuoti kainas, diegti radikalias naujoves, sudominti vartotojus tokiais dalykais, apie kuriuos jie nė nesvajojo. Žinoma, taip uždirbsite ir didžiulį pelną. Bet kad tai galėtumėte pasiekti, turite griebtis naujo metodo – ilgalaikes paskolos suteiks galimybę greitai ir efektyviai sutelkti visas jėgas, kuriant naują verslo strategiją.

            Kaip teisingai rinktis tą naująjį metodą? Rekomenduojame atkreipti dėmesį tiek į vidinius, tiek į išorinius veiksnius. Išsamiau juos čia ir aptarsime. Iš vidaus į išorę kreipiami veiksniai – tai intensyvumas, galimybės ir orientacija. Jei pastebėjote, kad atsirado nauja rinka, stenkitės kuo greičiau įsitvirtinti. Žinokite, kad tokie esate ne vieni. Kiti taip pat pereis į šią sritį. Reikia nepamiršti ir fakto, kad informacinių technologijų amžiuje yra labai daug galimybių, todėl pasistenkite rinktis tai, kas jums labiausiai tinka. Žinoma, svarbi ir gera orientacija – turite tinkamai reaguoti į aplinką. Todėl jei matote puikią verslo nišą, tačiau neturite pakankamai pinigų, nebijokite kreiptis dėl ilgalaikes paskolos – tokiu būdu greitai galėsite reaguoti į pasikeitusią verslo aplinką ir išlikti lyderių pozicijose.

            Iš išorės į vidų einantys veiksniai – sudėtingumas, greitis ir jėga. Kuo jie reikšmingi ir svarbūs? Turite suvokti, kad rinkos yra sudėtingi reiškiniai, jos neturi sienų ir griežtų ribų, todėl tiksliai nustatyti, kur prasideda viena ar baigiasi kita – nelengvas uždavinys. Aišku, net jei žinote, ką galite ir ką turite padaryti, skverbiantis į naują rinką, itin svarbus veiksnys yra greitis. Žinoma, turite ne tik sparčiai reaguoti į rinkos naujoves, bet ir su didele jėga veikti. Jei turimų išteklių nepakanka – ilgalaikes paskolos gali jums padėti greičiau ir efektyviau orientuotis painiame ir sudėtingame verslo pasaulyje.

PaskolosJums.lt

Nusprendėte greitai praturtėti ir sukurti verslą? Ką daryti?

            Kiekviena auganti rinka yra vis kitokia. Čia galima kalbėti apie augančias rinkas valstybiniu mastu, galima kalbėti ir apie vieno produkto atsiradimą ir naujos rinkos susikūrimą. Bet kokiu atveju, ekonomistai yra linkę nurodyti svarbiausius rodiklius, kaip reikėtų matuoti tą augimą. Kalbant apie valstybes, reikšmingi yra tokie rodikliai: išsivystimo ir pažangumo lygis, greitas ekonomikos augimas, vystymosi sparta. Net ir pačios šalys gali būti priskiriamos kuriai nors išsivystymo grupei. Todėl norėdami vystyti verslą, turite gerai numatyti, kokio išsivystymo valstybei jūsų gaminamas produktas bus skiriamas, kokioje valstybėje jūs pats gyvenate. Tik tokiu būdu galėsite sėkmingai investuoti tai, ką greita paskola jums suteikė.

            Taigi, išsiaiškinkime, svarbiausias valstybių grupes. Pažangios ekonomikos šalys yra tos, kurioms būdingos didelės pajamos, išvystyta konkurencinga pramonė, gerai išplėtota infrastruktūra, aukštas pragyvenimo lygis. Geras to pavyzdys būtų Norvegija. Greitai augančios ekonomikos šalys jau turi šiek tiek žemesnį pragyvenimo lygį nei pažangios ekonomikos, čia sparčiai gerėja gyvenimo kokybė, pragyvenimo lygis auga, gerėja infrastruktūra, yra pritraukiama daug užsienio investicijų. Dar prastesnė situacija yra besivystančios ekonomikos šalyse. Nes būtent čia gyvenantieji turi itin mažas pajamas, kurių didžiąją dalį skiria maistui ir buities poreikiams tenkinti. Tokiose šalyse gyvenantys žmonės dirba sunkiai, o jų darbas yra prastai apmokamas. Dėl šios priežasties čia galima pastebėti tarptautinių kompanijų padalinius – gamyklas. Taigi, norėdami kurti tarptautinį verslą ir sulaukti sėkmės, galite pradėti svarstyti ir tokią galimybę: ar nebūtų naudinga įsikurti dar tik besivystančios ekonomikos šalyje? Kitu atveju verslas gali pasirodyti kaip greita paskola: vos per akimirką atsiradęs, per mirksnį ir dingsta.

            Taigi, kuriant verslą reikia suprasti, kad vieta, kur jis bus kuriamas yra labai svarbi. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kur produkcija bus realizuojama. Tai labai gerai atskleidžia ir buitinis pavyzdys. Sakykime, ūkininkas turi karvę. Jei jos pieną parduoda kaime, tai už litrą užsidirba trisdešimt euro centų. Jei savo produkciją nusprendžia realizuoti mieste, litro kaina padidėja iki septyniasdešimties centų. Taigi, čia matome, kad reikia nebijoti keliauti ir bandyti realizuoti savo produkciją kitose šalyse, kur galite uždirbti kur kas daugiau. Na, o kad tai taptų realybe, galite pasinaudoti greita paskola ir keliauti be rūpesčių.

PaskolosJums.lt

Marketingo karai ir greitos paskolos

            Gal ir keistai skamba, tačiau technikos, kurios yra naudojamos kare, lygiai taip pat gali būti naudingos ir planuojant savo verslą. Kaip kilo tokia prielaida? Jei paskaitytumėte Prūsijos atsargos generolas Karlas Kauzevicas knygoje „Kare“, pastebėtumėte, jog kare yra svarbiausios nekintančios charakteristikos: strategija ir taktika. Lygiai tas pat yra svarbu ir žvelgiant į svarbiausius rinkodaros principus. Juk tik tie, kurie gerai žino, kokiu keliu jų verslas eina, gali numatyti ir būsimus sunkumus. Be to, situacijos numatymas padeda išvengti ir neapgalvotų sprendimų, išvengti įsiskolinimų ar net padėti viską taip vykdyti, kad nereikėtų naudotis greita paskola.

            Grįžkime prie rinkodaros ir karo sugretinimo. Žvelgiant į klasikinį rinkodaros apibrėžimą, galima pastebėti, jog daugiausia dėmesio yra skiriama vartotojų norų ir poreikių tenkinimui. Vis tik, yra ir daugiau aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, pradėti reikėtų nuo vartotojų poreikių nustatymo, bandymo juos pritaikyti prie įmonės teikiamų paslaugų, idėjos, kurią klientai gerai suprastų, formulavimo ir daikto ar paslaugos, kurią jie norėtų patys turėti, sukūrimo. Deja, ir to neužtenka. Juk nebūtinai gerai atlikę rinkos tyrimą ir gamindami aukštos kokybės produktą, pasieksite sėkmės. Būtent todėl, iškilus sunkumams, galite kreiptis į kreditus teikiančias įmones, kur greita paskola jums bus suteikta vos per kelias akimirkas.

            Ką daryti, kad laimėtumėte tą marketingo karą ir taptumėte sėkmingu žmogumi? Žvelkite į visą jus supančią aplinką. Ką mato, ką skaito, kuo gyvena ir dėl ko pyksta jūsų klientas? Kokie didžiausi jo troškimai? Kaip jūsų konkurentas bando parduoti savo siūlomą produktą? Kokias medijas jis pasitelkia? Ar jūsų naudojama reklama yra veiksminga? Ar jūsų produktas tikrai atitinka kliento poreikius? Visi šie klausimai nuolatos turi suktis jūsų galvoje. Jei nerasite atsakymų, negalėsite sėkmingai vykdyti savo verslo. Todėl skirkite pakankamai laiko ir rinkos situacijos analizei. Domėkitės tuo, kas rūpi jūsų klientams. Tik taip greita paskola bus jau nebe būtinas gyvenimo ramstis, o ir skolas galėsite grąžinti be jokio galvos skausmo.

PaskolosJums.lt

Gyventi taip, kaip patinka, ar sekti naujovėmis?

            Šiandienos pasaulis dažnai yra apibūdinamas kaip globalus, modernus, interaktyvus. Ką reiškia visi šie būdvardžiai ir ko taip yra reikalaujama iš žmonių? Ar mes privalome kas dieną keistis ir reaguoti į pasaulyje vykstančius dalykus, atsirandančias naujoves? Vieno atsakymo čia būti negali. Viena vertus, turime kurti savo dvasinį pasaulį, kuris būtų nepaveikus aplinkos. Kita vertus, turime gyventi viso pasaulio ritmu. Todėl reikia savo gyvenime skirti vietą ir moderniosioms technologijoms. Aišku, jos nėra pigios. Todėl ne kiekvienas gali sau leisti pirkti tik ką pasirodžiusius kompiuterius ar telefonus. Nerimauti, jog ir jūs neišgalėsite šių daiktų įsigyti, neverta. Ilgalaikes paskolos padės sutvarkyti šias problemas vos per kelias akimirkas.

            Kokius daiktus būtina įsigyti? Pirmiausia, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kokiu kompiuteriu naudojatės. Jei tai vis dar pirmasis kompiuteris, kurį esate turėję, jei jam daugiau nei penkeri metai, turėtumėte pradėti svarstyti, ar nereikia įsigyti naujo. Aišku, galite sakyti, jog ir senasis veikia puikiai. Su tuo ginčytis sunku. Deja, jei atsiribosite nuo naujovių, naujai atsirandančių operacinių sistemų, įvairių programų – greitai kompiuteris jums bus per sudėtingas. Todėl kur kas paprasčiau jį atnaujinti ir per tam tikrą laiko tarpą įsigyti kitą. Naujas kompiuteris, kuriuo naudositės tik žiūrėdami filmukus, naršydami internete ar bendraudami su draugais socialiniuose tinkluose, gali kainuoti apie tris ar keturis šimtus eurų. Jei su tuo kompiuteriu dar ir dirbsite, pavyzdžiui, projektuosite ar naudositės paveikslėlių kūrimo programomis, turėsite pirkti galingesnį įrenginį. Žinoma, pinigai yra svarbūs, todėl jei šiuo metu jų neturite, galite pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiamais pasiūlymais ir įsigyti būtinus daiktus šiandien.

            Ne mažiau svarbus yra ir telefonas. Jei vis dar manote, kad nėra geresnio telefono, nei tas, kuris turėjo mygtukus, tiesiog privalote įsigyti išmanųjį telefoną. Kodėl? Greitai rinkoje visai nebebus mygtukinių telefonų, todėl nemokėdami naudotis išmaniaisiais telefonais, prarasite galimybę kam nors skambinti ar rašyti SMS. Čia jums ir vėl gali padėti ilgalaikes paskolos.

PaskolosJums.lt

Kuriantys verslą turi žinoti viską

            Jei pradėjote mąstyti apie savo verslą, matyt, jau suvokėte, kad turimų žinių nepakanka. Verslininkas turi gerai žinoti, kas vysta rinkoje, kokie įstatymai yra priimami, kokios teisinės atsakomybės tenka verslo steigėjams ir ką daryti, jei klientas nemoka už paslaugas. Rodos, vien klausimai ir jokio aiškumo. Tad pamėginsime prašviesinti šį tamsų mišką ir nurodyti svarbiausias gaires, kuriomis turėtumėte sekti. Kaip žinia, pradėdami vykdyti bet kokią veiklą, už kurią gaunate pajamas, turite ją įregistruoti valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Bet kaip žinoti, kas jums tinka labiausiai? Jei nusprendėte nesteigti savo įmonės, tada galite įregistruoti savo vykdomą individualią veiklą. Mat ji – kaip ilgalaikes paskolos – lengva pradėti veiklą, nedaug dokumentacijos, aiškūs teisiniai ir finansiniai įsipareigojimai.

            Taigi, jei nusprendėte vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, turite žinoti, jog galėsite užsiimti tik tam tikrame sąraše nurodyta veikla. Taip pat negalite vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą trumpiau nei penkias darbo dienas ir ilgiau nei iki kalendorinių metų pabaigos. Norintys dirbti ir toliau, turi iš naujo užpildyti dokumentus. Be to, negalėsite įdabinti kitų žmonių. Svarbiausia, jog nusprendę vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, dalį mokesčių turėsite susimokėti iš anksto, todėl neturint didelių santaupų gali tekti kreiptis dėl ilgalaikes paskolos.

            Ką galite dirbti, turėdami šį verslo liudijimą? Iš tiesų, daugybę dalykų. Pavyzdžiui, galite save realizuoti žemės ūkyje, medžio apdirbimo srityje, prekiauti turgavietėse, galite nuomoti kompiuterinius žaidimus ar kitus namų ūkyje reikalingus darbus. Taip pat galite pasinerti į statybų sektorių: juk šiomis dienomis tikrai trūksta gerų stalių, santechnikų, elektrikų. Jei darbą atliksite kokybiškai, norinčių jūsų paslaugų bus daugiau nei kad spėjate nudirbti darbų. Todėl ši sritis – puikus būdas save realizuoti ir pradėti verslą. Na, o didelės darbo apimtys leis lengvai grąžinti ir pinigus, gautus pasirašius sutartį dėl ilgalaikes paskolos. Taigi, pradėję verslauti, turite žinoti, kaip savo veiklą įregistruosite mokesčių mokėtojų registre, turite nuspręsti, ar pajėgsite iš anksto susimokėti mokesčius, ar papildomus pinigus skolinsitės.

PaskolosJums.lt

Žiemos poilsis – ne prabanga, o būtinybė

            Jei svarstote, ar žiemą reikia pasiimti atostogų ir vykti kur nors pailsėti, nedvejokite. Juk tik atgavę jėgas, atsitraukę nuo darbų, vėliau vėl galite kibti į juos entuziastingai. Paprašykite savo viršininko laisvų dienų, susikraukite lagaminą ir vykite ten, kur jus šaukia širdis. Aišku, turite nuspręsti, ar vyksite į šalis, kuriose žiemą daug sniego, ar ten, kur amžina vasara. Tegul tai būna vienintelis jūsų rūpestis, nes ilgalaikes paskolos leis gauti trūkstamų finansų vos per kelias akimirkas. Na, o mes pasistengsime palengvinti net ir apsisprendimą, nežinantiems, kurį pasaulio kraštą atostogoms rinktis.

            Jei nusprendėte rinktis vietas, kuriose nuolatos šilta, galėsite pasilepinti ilgais vakarais prie baseino, gaivinančiomis maudynėmis ir amžinojo rojaus įvaizdžiu. Taip pasinersite į giliai pasąmonėje esančią svajonę, atitrūksite nuo kasdienybės ir pasiėmę knygą į rankas, galėsite pailsėti nuo visko, kas neduoda ramybės namuose. Toks poilsis yra itin naudingas tiems, kurie darbe turi daug judėti ir pavargsta ne tik protiškai, bet ir fiziškai. Todėl žiemą galite vykti į saulėtus kraštus, užsisakyti keturių ar penkių žvaigždučių viešbutį ir pamiršti visus rūpesčius: čia nereikės nei gaminti maisto, nei skalbti drabužių, nei vežti vaikų į mokyklą ar lėkti į prekybos centrą maisto. Taigi, ilgalaikes paskolos panaudojimas tokioje kelionėje jums dar ilgai išliktų kaip šviesus, šypseną keliantis prisiminimas.

            Žinoma, yra žmonių, kurie tokio karščio ir tinginiavimo nemėgsta. Todėl jie gali leistis į įspūdžių ir išbandymų kupiną kelionę po snieguotus kraštus. Vykite slidinėti ir pajukite laisvę, gyslas užplūstantį adrenaliną besileidžiant nuo aukščiausių viršūnių. Specialiai pritaikyti drabužiai neleis sušalti ir apsaugos nuo pavojų. Na, o vakarą galėsite praleisti kalnų trobelėje prie židinio su gero vyno taure rankoje. Toks poilsis taip pat yra labai naudingas. Jį ypatingai rekomenduojame tiems, kurie didžiąją darbo laiko dalį praleidžia sėdėdami ir išvargsta ne fiziškai, bet protiškai. Todėl ilgalaikes paskolos teikiama finansinė laisvė vykstantiems slidinėti gali suteikti labai daug trokštamo adrenalino ir naujų potyrių.

PaskolosJums.lt

Žemdirbiškos kultūros plėtra

            Kad Lietuva ūkininkų, žemdirbių kraštas turbūt nė vienas neabejoja. Visai nesvarbu, kad mus veikia urbanizacijos procesai, kad kaimai vis labiau tuštėja, o žmonės apsigyvena miestuose ar priemiesčiuose. Žemės ūkio sritis išlieka viena svarbiausių. Ji lemia ne tik finansinę gerovę, galimybę rinktis iš gausybės šviežių produktų, bet ir kultūrinį suvokimą. Juk būtent kaimo vietovėse prasidėjo pirmosios pilietinio judėjimo idėjos. Čia brendo kalba, literatūra. Neretai net istorijos įvykiai buvo nulemti paprastų, kaimo teritorijose gyvenančių, žmonių. Todėl pelnytai jie gali būti vadinami brangiausiu Lietuvos žmogiškuoju kapitalu, kurį reikia ugdyti ir įvairiais būdais skatinti. Žinoma, dažnas ūkininkas ir dabar susiduria su įvairiomis problemomis. Todėl išeitimi tampa greita paskola.

            Ypatingai sunkus metas ūkininkams, dirbantiems žemę, – ruduo ir pavasaris. Juk nuėmus metų derlių reikia vėl apdirbti žemę, pasėti žiemines kultūras, pasirūpinti trąšomis. Taip pat svarbu kuo naudingiau parduoti gautas žaliavas arba pasirūpinti jų sandėliavimu. Užsiimant ekologine žemdirbyste, reikia dar ir valyti grūdines kultūras, mat čia didelis piktžolių sėklų kiekis yra neišvengiamas. Kad ir kaip būtų gaila, dažnai gautos pajamos yra per daug menkos, todėl žmonės yra priversti ieškoti papildomų lėšų. Vieni imasi šalutinių darbų: vyksta į užsienį, užsiima keliomis ūkininkavimo šakomis (pavyzdžiui, augina gyvulius ir grūdines kultūras), kiti – koncentruojasi į ūkio modernizavimą, treti – pasinaudoja greita paskola ir padengia svarbiausias išlaidas, o realizavę produkciją, grąžina skolą.

            Nereikia nė abejoti, jog toks gyvenimas yra sunkus ir sekinantis. Todėl yra skatinama pereiti prie ekologinės žemdirbystės, modernizuoti savo ūkius ir pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama. Aišku, tai yra puikus būdas plėtoti verslą. Deja, norint gauti paramas, reikia kurti projektus, kuriuos parengti paprastam žmogui yra per daug sudėtinga užduotis. Būtent todėl greita paskola gali tapti išeities tašku: sukūrę projektą ir gavę lėšų jam įgyvendinti, galėsite ne tik plėsti savo ūkį, įsigyti naujos žemės ūkio technikos, reikalingų agregatų, bet ir palengvinti savo darbą, įgyti daugiau patirties ir su malonumu toliau daryti taip mėgstamą darbą.

PaskolosJums.lt

Atostogos rudenį? Ramus poilsis gamtoje

Yra klaidingai manoma, kad atostogauti reikia tik vasarą. Kas pasakė, kad atostogos rudenį yra blogai? Juk būtent šiuo metų laiku galima stebėti kas akimirką besikeičiančios gamtos grožį, mėgautis ramybe ir artimųjų kompanija. Tiesa, net ir pasirinkus šį metų laiką atostogoms, reikia atkreipti dėmesį į nuomojamą būstą – namelį prie jūros, kaimo sodybą ar viešbučio numerį. Juk nuo to priklauso ne tik aptarnavimas, bet ir jūsų atostogų kokybė. Atostogų specialistai pataria iš anksto nuspręsti, kur gyvensite, nes tik taip atostogų metu galėsite tinkamai pailsėti. Todėl net jei greita paskola suteikia galimybę vos per kelias akimirkas džiaugtis papildomais finansais, rinkitės, kur praleisite savo laiką, tik viską gerai apgalvoję.

            Yra patariama per daug nesižavėti internetinėse svetainėse esančiomis panoraminėmis viešbučių ar kaimo turizmo sodybų nuotraukomis, nes dažnai jos suteikia apgaulingą erdvės įspūdį. Gal ir kvailai skamba, tačiau tikrai norėdami įsitikinti, kaip atrodo vieta, kurioje apsistojate, turite ją tiesiog aplankyti. Aišku, to greičiausiai nepadarysite. Todėl bent jau pasikalbėkite telefonu su administracija, pasiteiraukite apie papildomas paslaugas, kambarių kokybę. Tai padės išvengti vėlesnių ne malonumų. Pavyzdžiui, sumanę praleisti savaitgalį kaimo sodyboje galite manyti, jog viskas jau yra įskaičiuota į jūsų mokamą sumą, o vėliau teks nemaloniai nustebti, sužinojus, kad papildomai mokėsite net už patalynę ir rankšluosčius. Todėl nepulkite kaip akis išdegę ir, pasinaudoję greita paskola, galvokite, kur leidžiate pinigus.

            Ko gero, paskutinėmis spalvoto rudens akimirkomis geriausia džiaugtis gamtos apsuptyje, todėl ir jūsų pasirinkimas bus – kaimo turizmo sodyba. Juolab, kad čia, sušalę galėsite pasilepinti pirtyje. Aišku, domėkitės apie tai, ką jums siūlo sodybos šeimininkai – ar pirtimi reikės dalintis su kitais svečiais, ar pirties naudojimosi laikas yra ribojamas, ar patiems reikės rūpintis malkomis, kuriomis ir šildysitės. Todėl kartojame – nebijokite skambinti ir klausti, domėkitės savo poilsiu. Planuokite atostogas ir nesirūpinkite finansais – greita paskola leis vos per kelias akimirkas džiaugtis pageidaujama pinigų suma, kuri padės pasijausti kur kas maloniau.

PaskolosJums.lt

Kodėl verslininkams reikia keliauti?

Jei bent kiek domitės politika, esate girdėję ir apie seimo narių vizitus į kitas valstybes. Dažnai tokie vizitai yra neatsiejami nuo skandalų – perkamos brangios kelionės, nakvojama tik aukštos klasės viešbučiuose, valgomas prabangus maistas ir perkamos dovanos, kurių kainos nė nesinori sakyti. Kam gi to reikia seimo nariams? Ir kodėl lygiai taip pat elgiasi verslininkai? Atsakymas paprastas: jei norite, jog kompanija taptų sėkminga, turite užmegzti ir santykius su kitomis organizacijomis, esančiomis toliau nei Lietuva. Juk taip galite įsigyti medžiagų iš tiesioginių jų gamintojų, galite pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir pradėti tiekti savo produkciją į kitas šalis. Aišku, tokios sutartys yra pasirašomos įvairių susitikimų metu, į kurios teks vykti ir jums patiems. Todėl norėdami parodyti, jog esate sėkmingos kompanijos atstovas, turite ir elgtis atitinkamai. Na, o jei šiuo metu įmonėje nėra lėšų, kurias būtų galima skirti verslo kelionei, galite pasinaudoti ilgalaikes paskolos teikiamais finansais ir sukurti teigiamą savo ir savo atstovaujamos organizacijos įvaizdį.

            Kaip žinia, vykdami į verslo susitikimą, turite nusivežti ir dovanų. Dažnai siūloma veržti kokį nors nacionalinį produktą, pavyzdžiui, medų, sūrį, šalį pristatantį alkoholinį gėrimą, lino, vilnos gaminių. Taip pat galite vežti ir sidabrinį rašiklį, raktų pakabuką, gintaro papuošalą. Svarbu, kad verslo dovana būtų atitinkamos kainos. Todėl čia galite susidurti su sunkumu, jei pinigų nupirkti, tokiam dalykui nėra. Išeitis paprasta – ilgalaikes paskolos suteikia laisvę veikti dabar, o mokėti vėliau.

            Patariama atkreipti dėmesį ir į savo išvaizdą. Ypač jei verslo susitikimas vyks su italais, mat jie skiria didžiulį dėmesį savo išvaizdai – ji tiesiogiai atspindi žmogaus užimamas pareigas, finansus. Net jei ir neturite aukštos kokybės, vardinio laikrodžio, diržo, sąsagų, turite atrodyti nepriekaištingai. Drabužiai, kuriuose dėvėsite, turėtų būti nauji. Kruopščiai save apžiūrėkite, nepamirškite nusiskusti ar apsilankyti pas kirpėją. Ir, aišku, apsilankykite parduotuvėje. Visi daiktai, kuriuos turėsite su savimi – tai jūsų įvaizdžio dalis. Geriau pasinaudokite ilgalaikes paskolos teikiama finansine nepriklausomybe ir užmegzkite ilgalaikius verslo santykius.

PaskolosJums.lt

Page 3 of 4
1 2 3 4